Talaraay Ko Rakat 远行 专辑歌曲 CMO 乐团 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
魔镜歌词网


魔镜歌词网团体歌手CMO 乐团Talaraay Ko Rakat 远行

CMO 乐团


专辑歌曲
专辑介绍
专辑列表
新闻

 
 
 
 

【 Talaraay Ko Rakat 远行 】【 国语 】【 2017-08 】

专辑歌曲:
1.Talaraay Ko Rakat 远行专辑介绍:

想家的时候,就听这首歌吧。
守护你的,还在你心里,只要想回去,那些肌肤存留的记忆,会伸开双臂拥抱你。