Parokyano 共收藏 1张专辑 5首歌词 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
魔镜歌词网


> >
Parokyano【 共收藏 1 张专辑, 5 首歌 】
歌曲列表方式 专辑列表(时间) 歌名列表(字数) 歌名列表(笔划)
专辑名称 年份 歌曲列表    
Chocolate 英文
2012
1.Ka Ke Ki Ko Ku (提供)
2.Sakin Ka Na Lang (提供)
3.Chocolate (提供)
4.Bitter Daw (提供)
5.Tablahan (提供)

修改 专辑资讯

回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网