Go FEATCHILL 专辑歌曲 卢广仲( Crowd Lu ) ※ Mojim.com 魔镜歌词网
魔镜歌词网


魔镜歌词网 > 男生歌手 > 卢广仲( Crowd Lu ) > Go FEATCHILL

卢广仲( Crowd Lu )


专辑歌曲
专辑介绍
专辑列表
歌手介绍

 
 
 
 

【 Go FEATCHILL 】【 国语 】【 2022-11-04 】

专辑歌曲:
1.Go FEATCHILL专辑介绍:

节目主题曲〈Go FEATCHILL〉
三位主持人共同献声合唱
广仲亲自操刀词曲及制作
为你的快乐最大值认真荒谬一回

生活很累 残酷世界
心情涨跌 落子天元
丧失逻辑 要不然先

Let’s go FEATCHILL !!!